Categories
POETRY/THƠ

BEST FRIEND – BẠN THÂN (2)

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Midst a singe colourful life
Saved in our moments of light
Err morrow ever divide
Our hearts by memories warm.

Categories
POETRY/THƠ

powerless – bất lực (6)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
our return
a floundering echo at the end of a road
an injured creature knows it must face its nemesis, for the last time
how could we had our back to it
hid in a winding path, ran

Categories
POETRY/THƠ

in the dead poems – trong nhỮng bÀi tHơ chẾt (5)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
perhaps
I should rent a billboard
carpenter
specialty – coffins
shrouds for words
silent as a snail.

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | autumn canvas – tranh thu (19)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
us
laying down
in pieces
to sleep thus
autumn

Categories
POETRY/THƠ

The sea asked the writer – Biển hỏi nhà văn (191)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
The sea then had to ask the fishermen’s family:
– How would a fisherman love the sea?
The fishermen’s family said:
– They are missing, how could an answer be possible…

Categories
POETRY/THƠ

happiness – hạnh phúc (1)

by Nguyen Hoai Phuong, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
darling, you’ll see
happiness is very simple
for instant cold feet
warm after a touch

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Fight – Đánh (40)

Truyện ngắn by Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Sometimes he asks himself: What’s going on? When did violence turn into such an addiction?

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

IT TURNS OUT YOU’RE A RAT – HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT (190)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Hallucinating you were a rat, after drinking too much one night, you had on a beret standing by a clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken.

Categories
POETRY/THƠ

mice – chuột (10)

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

_____

Những con chuột bò lên từ cái hầm sâu hút đáy

Chúng cắn nhau để đứa mạnh hơn trèo lên cao thêm chút nữa

Categories
POETRY/THƠ

rain prediction – bói mưa (2)

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Unclasped small hands

predicts rain

Categories
POETRY/THƠ

in a knot – dồn cục (4)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
born stubborn and stupid

I no longer know the difference

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (16)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
he sketches
sadness
with colour chalk at 3 in the morning

male
tears
his falling
a river
thought dried up
long
long ago…
_____

chàng vẽ
nỗi buồn
bằng phấn màu lúc 3 giờ sáng

đàn ông
nước mắt
chàng rơi
dòng sông
tưởng cạn
đã lâu
lắm rồi…

Categories
POETRY/THƠ

behind a mirror of rain – sau gương mưa (27)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
behind a mirror of rain
you shatter like shards of glass
cutting me
the last bloody scar
as my dreams
are wedged between your dreams
the last night
– a crimson red.


sau gương mưa
em vỡ tan những mảnh thủy tinh
đâm vào tôi
vệt máu cuối
khi giấc mơ tôi
còn nghẽn giữa những giấc mơ em
đêm qua
– rực đỏ.

Categories
POETRY/THƠ

A PERIOD OF GREY – QUÃNG XÁM (1)

by Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
Poetry

Slander – Vu án (187)

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Imagine – Tưởng tượng (36)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

THE CROSS – THẬP GIÁ (11)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

The cries couldn’t form the words
the wind in sound caves
the falling sound in the depths of wells
the calls of monkeys in old books
monkeys weeping
searching for a forest already gone

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the electrical pole (185)

After the Vietnam War, when America abandoned South Vietnam, there was an exodus of more than 700,000 boat people. Hence, the satirical joke “if the electrical poles have legs, they would have also left”. The current prime minister NXP poor taste has used the 40-year-old phrase in a recent official event, brought to the surface an old wound that has never healed. 
_____
Thật là một câu nói hỡn hờ dại dột, làm tôi không biết tại sao tôi buồn cả một buổi chiều. Tôi vừa chuyển ngữ mà nỗi buồn từ đâu vọng về tức cả ngực, tôi gõ từng chữ một qua làn nước mắt.

Tôi nhớ buổi chiều với cái bao ni lông rác trên bãi cát ngoài trại tỵ nạn. Gió mát lùa trong bao vẫy cao như bong bóng trong nắm tay tôi. Lúc đó tôi không khóc. Tôi một mình trên bãi biển, cô bé chín tuổi.

Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | CATASTROPHE – TAI BIẾN (9)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

A PORTRAIT OF THE TRUTH – CHÂN DUNG SỰ THẬT (8)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm