Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

WHEN THERE’S NO ONE LEFT- KHI NHÀ KHÔNG CÓ AI (212)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

Categories
POETRY/THƠ

no. 18:8 – work work all day, dreaming all night

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:prologue

we’re sinking
poetry also sinking
by a remaining sail
lingering thoughts of her near sheer dress on that autumn day.

Categories
POETRY/THƠ

AND THE COLOURS – VÀ MÀU SẮC (212)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

Categories
POETRY/THƠ

no. 17:prologue

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

that’s where
the mountain lookout at the sea
where
a boy
came
lay listening to
summer
counting
millions and millions of people dead
under his breath
amusing himself
alone.

Categories
POETRY/THƠ

no. 15:5

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

unstructured poetry
constrained
forever
pretending
to have no rhythm
nothing left
but words.
_____

thơ tự do
nhưng không có tự do
muôn đời nó
giả vờ
mất vần
còn
chữ.

Categories
POETRY/THƠ

no. 18:3

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
a blade of green grass, yellow chrysanthemum
like her, red jungle geranium
the cloud within everything deceiving
hence
the colour of the poem
ever mediocre

Categories
Announcement - Thông báo

LOVE LIKE HATE by Linh Dinh

by Linh Dinh

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

SHE HAS TAKEN OFF HER SHOES – NÀNG ĐÃ CỞI RA ĐÔI GIÀY CỦA MÌNH (202)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

IT TURNS OUT YOU’RE A RAT – HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT (190)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Hallucinating you were a rat, after drinking too much one night, you had on a beret standing by a clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

YOU AND HE, THE RAIN AND SADNESS – BẠN VÀ ANH, MƯA VÀ NỖI BUỒN (178)

Because he knows you like to fly.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

179

Big mean huge. As for P?

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:3 – Poetry should be a little hung

Poetry should be a little hungry…

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Amy Winehouse — L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh 2:45 đây là đêm đây là lọ melatonin mới mua về đây là Amy Winehouse – đĩa nhạc T. mới gửi từ vùng núi Alps xa xôi . T. sống vùi trong núi tuyết mãi đến vài năm sau nàng mới hay Amy đã chết . via Đinh […]

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:30 – she said you should suck me out, to get a better view

she stated
you should suck me out, to see
clearer

Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Ăn mòn – Corrosion— L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh Niềm tin như những hạt mưa hiếm hoirơi xuống cho những ai may mắncòn giữ được miếng vải lương tridệt bằng ngôn ngữ chân thành via Đình Nguyên | Ăn mòn — L I T V I E T

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Nguyễn Văn Thiện | Bướm trên núi cao – Butterflies high in the mountains — L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh Tây nguyên chớm vào mùa mưa, chớm mùa mưa cũng là bắt đầu mùa bướm. Bướm nhiều vô kể, mà tôi thì rảnh vô cùng. Buổi sáng, không biết làm gì, tôi đi xem bướm, buổi chiều, không biết làm gì, tôi đuổi theo bướm, buổi tối […] […]

Categories
Poetry

By Jamus

Roses are red Violets are blue The greatest phở ever Is made by you