Categories
POETRY/THƠ

Quinn Tran| Her Heart (1)

Her heart
A witness
To history…

Categories
POETRY/THƠ

Alăng Văn Gáo | In Spite of it (1)

I’m going to continue
the path beneath my feet
the path within my heart
within my mind
the brilliant light

Categories
ART SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Nguyễn Văn Thiện | A VICIOUS CIRCLE (53)

Nguyễn Văn Thiện
Born: 1975
Home town: Anh Sơn – Nghệ An
Master in Comparative Literature and Critical Theories
Currently a high school teacher, a prolific writer.
Editor of Chư Yang Sin (Đắk Lắk) Art and Literary Journal.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Categories
PROSE

Nguyễn Văn Thiện | Survival (52)

Nguyễn Văn Thiện
Born: 1975
Home town: Anh Sơn – Nghệ An
Master in Comparative Literature and Critical Theories
Currently a high school teacher, a prolific writer.
Editor of Chư Yang Sin (Đắk Lắk) Art and Literary Journal.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Categories
Wisdom

Nguyễn Thị Phương Trâm | going home (189)

By Nguyễn Thị Phương Trâm Newly weds tried to sell their wedding bands for funds to buy petrol and water to help the exodus of people trying to get home outside of Saigon in lockdown. An exodus of the labour force makes their way home, more than a thousand kilometers outside of the city centre. […]

Categories
POETRY/THƠ

Ernest Hemingway

“Anh yêu à, em có sống đâu khi anh không bên em”

“My darling, I don’t live at all when I’m not with you”

Ernest Hemingway
A FAREWELL TO ARMS

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Dusk upon isolation

Đinh Trường Chinh, born 1970, a Vietnamese-American poet and artist currently living in Washington, Virginia

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Saigon Cathedral (35)

Saigon in the days when the movie
in my exile has yet end
I’m hanging in the old neighbourhood
in my heart the scattering of(someone’s) burning incense

sài gòn ngày ấy phim chưa đứt
vì tôi hậu chấn kiếp lưu vong
đêm đứng chôn chân ngoài xóm cũ
khói nhang ai thắp rụng trong lòng

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | The smallest thought in the wind (33)

the small things in all that’s immeasurable are never meaningless
keep sending it to each other, be it the smallest thought in the wind
live on, pass it on, by an undemanding awareness

Categories
PROSE

Nguyễn Văn Thiện | Whose life is more or less tragic than an artist’s life? (50)

“The artist wanders the streets, suddenly finds they can’t remember one single street name…”

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Lê Thánh Thư (34)

“art has brought me salvation / poetry has brought me solace”
In memory of an artist and poet lê thánh thư.

Categories
Wisdom

Vietnamese Idiom

Beyond the refinement of humanity are the discernable.

Categories
Wisdom

The Principal | Hiệu Trưởng

translated by Lê Vĩnh Tài “Các bậc phụ huynh kính mến, Kỳ thi của các em học sinh đang tới gần. Chúng tôi biết rằng các vị đều đang mong cho con mình sẽ giành được kết quả cao trong kỳ thi này. Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người […]

Categories
Wisdom

Vietnamese Idiom

translation into English by Nguyễn Thị Phương Trâm The unspeakable/unspoken words in one’s heart

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | the equality in your vernacular (150)

By Nguyễn Thị Phương Trâm I’m as ordinary as the next person, the biggest difference is that I was born with the ability to bear children. A significant difference in the eyes of the world. All I want for my children is equality in your vernacular. A woman, a wife, a lover, do they need […]

Categories
PROSE

Friedrick Nietzsche

“và những người nhảy múa kia, nhìn như những người điên trong mắt của những người không bao giờ nghe nhạc”

Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Learning a new language – Học một ngôn ngữ mới (139)

Bạn thích, bạn yêu, thì thế giới này là của bạn./

If you enjoy it, love it, then the world is your oyster.

Categories
PROSE

Alexander Solzhenitsyn | The writing on the wall

Nếu như những kẻ ác cứ âm thầm làm việc ác thì chúng ta cần phải gom chúng lại (ra) khỏi chúng ta và tiêu diệt chúng. Nhưng con đường phân chia (khác nghĩa với chia sẻ nha) giữa thiện và ác cắt ngang ngay giữa trái tim của mỗi chúng ta, và liệu ai trong chúng ta sẽ tự tay bóp nát một mảnh trái tim của mình?