Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | the equality in your vernacular (150)

By Nguyễn Thị Phương Trâm I’m as ordinary as the next person, the biggest difference is that I was born with the ability to bear children. A significant difference in the eyes of the world. All I want for my children is equality in your vernacular. A woman, a wife, a lover, do they need […]

Categories
PROSE

Friedrick Nietzsche

“và những người nhảy múa kia, nhìn như những người điên trong mắt của những người không bao giờ nghe nhạc”

Categories
POETRY/THƠ

Alăng Văn Gáo | In Spite of it (1)

I’m going to continue
the path beneath my feet
the path within my heart
within my mind
the brilliant light

Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Learning a new language – Học một ngôn ngữ mới (139)

Bạn thích, bạn yêu, thì thế giới này là của bạn./

If you enjoy it, love it, then the world is your oyster.

Categories
PROSE

Alexander Solzhenitsyn | The writing on the wall

Nếu như những kẻ ác cứ âm thầm làm việc ác thì chúng ta cần phải gom chúng lại (ra) khỏi chúng ta và tiêu diệt chúng. Nhưng con đường phân chia (khác nghĩa với chia sẻ nha) giữa thiện và ác cắt ngang ngay giữa trái tim của mỗi chúng ta, và liệu ai trong chúng ta sẽ tự tay bóp nát một mảnh trái tim của mình?