Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (4)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Poetry has written many romantic poems.
like the lady long ago wears a short skirt
the shifting of her thighs
closing, poetry in a fluster

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (11)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
without the vernacular
still noisy is the poem

buzzing like a bee
searching for honey
the wintry
sounds of the rain
the cries
thereof dying

không còn ngôn ngữ
nhưng bài thơ còn tiếng động

nghe vi vu như chú ong
tìm mật
tiếng lất phất
của mưa
tiếng khóc
của cái chết

Categories
POETRY/THƠ

it’s all in your head – đó là tất cả những gì diễn ra trong đầu bạn (198)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
by morning
my blood will be cold
I’ll find it hard to breathe

vào buổi sáng
máu của tôi lạnh
tôi khó thở

Categories
POETRY/THƠ

finally – cuối cùng (197)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
our poems
bound together in a book
more abundant
compare to all we’ve ever thought of

là các bài thơ của chúng ta
nếu gom lại thành một cuốn sách
nó lớn hơn rất nhiều
so với những điều chúng ta từng nghĩ

Categories
POETRY/THƠ

a glorious doom – vinh quang diệt vong (196)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
It is but a glorious doom
Since besides light is darkness
Besides the now is the future
Besides grace is indiscretion
As for those without a return
Poetry couldn’t decline

Đó chỉ là những vinh quang diệt vong
Vì ngoài ánh sáng còn bóng tối
Ngoài hiện tại còn tương lai
Ngoài ân sủng còn tội lỗi
Còn những người chưa về
Thơ không thể chối

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (12)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

when the earth sings
all the songs in this world
turns into cows
mooing
you can bow all you like
regurgitate
and listen
_____

lúc nó hát
tất cả bài hát trên cõi đời này
thành tiếng bò
kêu
bạn tha hồ cúi đầu
ợ lên lại
và nghe

Categories
POETRY/THƠ

WHY THEE NAUGHT, BUT SAPA? – SAO KHÔNG PHẢI LÀ EM MÀ LẠI LÀ SAPA? (194)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Allow the pondering of bitterness
Be free with the wind
Allow the pondering of regret
Return to the mountain
The mountain of flowers
Hàm Rồng summit in the rain
In the sprinkling freshness
_____
Thôi mơ về đắng cay
Trả đắng cay cho gió
Thôi mơ về xót xa
Trả xót xa cho núi
Núi và hoa
Đỉnh Hàm Rồng có cơn mưa nhỏ
Và xanh

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (2)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
A bird in folklore…

flies to survive
a whisper for wings born of thin air…

they know how to fly before they fall
she is perhaps the same

she is flying
and you feel
the sky
now is as low as
fall
not room enough for leaves to fly…
______
Cổ tích về một loài chim…

sống bằng những lần bay
hai cánh whisper sinh ra từ không khí…

chúng biết bay trước khi rơi
có lẽ nàng cũng vậy

nàng bay
và bạn cảm thấy
bầu trời
bây giờ thấp tới mức
mùa thu
không đủ chỗ để lá bay…

Categories
POETRY/THƠ

The sea asked the writer – Biển hỏi nhà văn (191)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
The sea then had to ask the fishermen’s family:
– How would a fisherman love the sea?
The fishermen’s family said:
– They are missing, how could an answer be possible…

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

IT TURNS OUT YOU’RE A RAT – HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT (190)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Hallucinating you were a rat, after drinking too much one night, you had on a beret standing by a clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken.

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (16)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
he sketches
sadness
with colour chalk at 3 in the morning

male
tears
his falling
a river
thought dried up
long
long ago…
_____

chàng vẽ
nỗi buồn
bằng phấn màu lúc 3 giờ sáng

đàn ông
nước mắt
chàng rơi
dòng sông
tưởng cạn
đã lâu
lắm rồi…

Categories
Poetry

Slander – Vu án (187)

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the electrical pole (185)

After the Vietnam War, when America abandoned South Vietnam, there was an exodus of more than 700,000 boat people. Hence, the satirical joke “if the electrical poles have legs, they would have also left”. The current prime minister NXP poor taste has used the 40-year-old phrase in a recent official event, brought to the surface an old wound that has never healed. 
_____
Thật là một câu nói hỡn hờ dại dột, làm tôi không biết tại sao tôi buồn cả một buổi chiều. Tôi vừa chuyển ngữ mà nỗi buồn từ đâu vọng về tức cả ngực, tôi gõ từng chữ một qua làn nước mắt.

Tôi nhớ buổi chiều với cái bao ni lông rác trên bãi cát ngoài trại tỵ nạn. Gió mát lùa trong bao vẫy cao như bong bóng trong nắm tay tôi. Lúc đó tôi không khóc. Tôi một mình trên bãi biển, cô bé chín tuổi.

Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |when you look in the mirror (182)

placing your lips upon the mirror
a mist appears 
and you
disappear

Categories
POETRY/THƠ

An old lullaby – Bài hát ru ngày xưa (181)

ran and grab/grab and ran

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

YOU AND HE, THE RAIN AND SADNESS – BẠN VÀ ANH, MƯA VÀ NỖI BUỒN (178)

Because he knows you like to fly.

Categories
POETRY/THƠ

THE POEM HAS AN INESSENTIAL WORD “YET” – BÀI THƠ THỪA MỘT CHỮ “CHƯA” (20)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm   days months yet in slumber back to what yet is left the climb small climb yet long came home yet in yearning   yet burns a smoke first light smoke thus yet this white plume quiet yet like floating clouds I sat thus yet […]

Categories
POETRY/THƠ

IT’S TWISTED, HENCE MAYBE WHY YOU COULDN’T SEE – BỊ XOẮN, NÊN CÓ THỂ BẠN KHÔNG NHÌN THẤY (18)

HUE – IN THE DIARY SO NOTED

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | yeah the end of the year is exhausting (27)

regretting no, the one-two-failures
a swinging fist enough to shatter a face
instead, laugh loudly
this long long life, another year done

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | December we’re sobering: dear Lord (28)

following the verse, December greets its bride
their new life ran aimlessly the city
December now they remember
a smile so painful no longer hurts