Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | Congratulations to you sir (135)

Congratulations to you sir, you’re yet forty-six, your mother gave birth to you standing up, her legs wide open. You poor thing, did you bump your head on the way out? You read books, you know how to spell, you know how to compose poetry?

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | anh như tảng đá, em là mưa sa (137)

You’re like a rock boulder, me, the falling rain

A lifetime I’ve followed the wind
And you are right there ever since
A lifetime I’ve rounded up the clouds
Gosh the storms by the hour there about

What are you, a rock? Please don’t
Please don’t wait for me.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Như bức tường sơn mới, mùi của anh – the freshly painted wall, the scent of you (133)

Nỗi đau tột cùng
ong đốt,
làm em khóc
đau đớn một lần
ôi tiếng cười của anh
như bình minh

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The cracks in the granite (144)

Here ends my fight

here I say goodnight

in the dying light

my last reservation

my might.

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | an odd European holiday experience? (143)

By Nguyễn Thị Phương Trâm A guy in a full charcoal suit begged – look I’ll pay you a hundred. I was on holiday in London, and was on the receiving end of that call. – please, two hundred, two fifty. There was a long silence, as we agreed. Holding onto the hundred years old […]

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | a full circle of us (142)

Did someone wise say – when you close your eyes, you’re totally alone… or the like.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Surround you – Bao vây em (141)

Những hàng cây xảo quyệt
Những cây sậy cứng cội thì thào
Chúng nó không biết đi
Em khóc làm chi

The rows of deceitful trees
The tall stiff rustling hearsay
They don’t know how to walk
Why cry

Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Learning a new language – Học một ngôn ngữ mới (139)

Bạn thích, bạn yêu, thì thế giới này là của bạn./

If you enjoy it, love it, then the world is your oyster.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | ngọt ở chỗ tiếng cười khúc khích (140)

mát chỗ đó có thì thào em thích
êm êm chỗ nào kìa anh của em
ê ê tê tê sột soạt ổ chim chích

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | Depression (139)

What is depression, it’s like the wind the rain, it’s there but one can never touch it! Depression has no reason to be sad, sad is sad, sad to the bone, sad enough for the want of death!

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | At the golden hour, you are mine and nature alone (136)

“Nothing gold can stay”

At the golden hour, you are mine and nature alone

Your glory in the fleeting light
Your beauty your might
In the coming impending darkness, you shine
You are finally mine.

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | BOO 2

By Nguyễn Thị Phương Trâm The human mind is an extraordinary thing, it transcends the imagination. It stores our anguish and infinite desire, but will you allow it to be more? I’m pondering the poem Boo wrote a couple of years back. Boo and I have a couple of things in common, we are loyal […]

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | Chúc mừng em (135)

“One need be afraid of no one. If you fear somebody then it is due to the fact that he has power over you”
Cain- Hermann Hesse

Categories
PHOTOGRAPHY PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | Mothers (134)

We will never grow old in sight of our mother. The tears of sadness and joy lingers as salt pools in the corner of her eyes in the days of tomorrow.

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Have you ever loved something that has been broken? (133)

By Nguyễn Thị Phương Trâm Bạn có thương một thứ gì đã vỡ bao giờ chưa? Chưa? Vậy thì, bạn nghĩ bạn có quyền nhận một thứ ân cần gì ở tôi? Tôi khác gì bạn? Bạn sống đến bao lâu? Bạn bao nhiêu tuổi? Giá bao nhiêu? Vậy thôi à? Mấy giờ? Không quá […]

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | What’s wrong with being ordinary? (120)

dare me, be so bold
what, you asked, how old?
fuck that, I’m already sold!
a quotidian slave
I live still in a cave

I’m typical
stock files
standard issue
everyday Jane
no more no less sane

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | James (132)

Written for James on his 18th birthday

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Ba mươi lăm năm ta còn nhớ chăng ? (94)

“The Happy Refugee”

Memories of a nine year old:

Under the cover of night, a ten by five metre boat drifted pass Phu Quoc island. It’s engine gone. The thirty souls on the fishing vessel prayed, twenty nine Catholics, a Buddhist and a barrel of fresh water. Hope propelled them, faith kept them alive.

Chút nhớ của bé chín tuổi:

Trong màn đêm chiếc thuyền năm mét ngang và mười mét dài trôi ngang đảo Phú Quốc. Máy của nó đã vô dụng. Ba mươi linh hồn trên tầu câu cá trầm lặng cầu nguyện, hai mươi chín thân công giáo, một người phật giáo, chung một lu nước ngọt. Hy vọng đẩy họ bước tới, đức tin đem đến cho họ sự sống.

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | (127)

Bạn là nguồn cảm hứng của tôi, bạn là lý do mặt trời sẽ mọc.
❤️
You inspire me, you are the reason the Sun rises in the morning.

Categories
FLASH FICTION

Nguyễn Thị Phương Trâm | A dream – Mơ (126)

By Nguyễn Thị Phương Trâm A Dream I work in a factory. I invited the director to a room in the back for a meal. The other workers were already seated around a long table, in front of each employee was a plate of potatoes. I invited the director to sit down at the head […]