Categories
POETRY/THƠ

CORPSES OF LETTERS – XÁC CHỮ (13)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
weeping

into the grave

the expanse

land of the living
_____
gào khóc

đi vào huyệt mộ

mênh mông

cõi người

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

We consume words – Chúng tôi ăn chữ (38)

 Truyện ngắn Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

behind a mirror of rain – sau gương mưa (27)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
behind a mirror of rain
you shatter like shards of glass
cutting me
the last bloody scar
as my dreams
are wedged between your dreams
the last night
– a crimson red.


sau gương mưa
em vỡ tan những mảnh thủy tinh
đâm vào tôi
vệt máu cuối
khi giấc mơ tôi
còn nghẽn giữa những giấc mơ em
đêm qua
– rực đỏ.

Categories
POETRY/THƠ

a woman learning to draw – người đàn bà học vẽ (2)

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

ASYMPTOMATIC A GRADUAL BEAUTY – TIỆM CẬN DẦN ĐẸP (4)

by Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Blues thought to be the colour eternal

Categories
POETRY/THƠ

A PERIOD OF GREY – QUÃNG XÁM (1)

by Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

LEARNING TO TALK – TẬP NÓI (12)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
words in detention

bashings

an untouched summer.

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Straightening a curl as I walk – Vừa đi vừa vuốt cọng lông (37)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
Poetry

Slander – Vu án (187)

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Imagine – Tưởng tượng (36)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

THE CROSS – THẬP GIÁ (11)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

The cries couldn’t form the words
the wind in sound caves
the falling sound in the depths of wells
the calls of monkeys in old books
monkeys weeping
searching for a forest already gone

Categories
POETRY/THƠ

The city is as soft as your fingers – Phố mềm như những ngón tay em (12)

by Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

THE EGGSHELL OF SUMMER – VỎ TRỨNG MÙA HÈ (10)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
I cried inside the eggshell
arteries shattering cries
my compatriots’ nomads
saw pieces of the Sun in a pond

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the electrical pole (185)

After the Vietnam War, when America abandoned South Vietnam, there was an exodus of more than 700,000 boat people. Hence, the satirical joke “if the electrical poles have legs, they would have also left”. The current prime minister NXP poor taste has used the 40-year-old phrase in a recent official event, brought to the surface an old wound that has never healed. 
_____
Thật là một câu nói hỡn hờ dại dột, làm tôi không biết tại sao tôi buồn cả một buổi chiều. Tôi vừa chuyển ngữ mà nỗi buồn từ đâu vọng về tức cả ngực, tôi gõ từng chữ một qua làn nước mắt.

Tôi nhớ buổi chiều với cái bao ni lông rác trên bãi cát ngoài trại tỵ nạn. Gió mát lùa trong bao vẫy cao như bong bóng trong nắm tay tôi. Lúc đó tôi không khóc. Tôi một mình trên bãi biển, cô bé chín tuổi.

Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | CATASTROPHE – TAI BIẾN (9)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

A PORTRAIT OF THE TRUTH – CHÂN DUNG SỰ THẬT (8)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |when you look in the mirror (182)

placing your lips upon the mirror
a mist appears 
and you
disappear

Categories
POETRY/THƠ

An old lullaby – Bài hát ru ngày xưa (181)

ran and grab/grab and ran

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Those who do not know how to jest – Những kẻ không thích đùa (35)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

THE WOMEN – ĐÀN BÀ (8)

I’m on my knees in front of your pregnant belly