Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | you’re a cool coloured doll

appearing within the flesh
thereof humanity

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the appearance of your life

the world is being cloned
you’re afraid
a face
that do not want to be you

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | without water

without water
you write on a tree
while it’s burning

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the words you tried to note on the water

like a seed
Mother knows hid an eternity
your palms are overflowing with your sorcerous words
not everlasting
because you have no time left

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Hanoi Poet

Kim-Anh Bùi, Vietnamese poet. Pencil sketch

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Lục Bát Genius

Phạm Hiền Mây, Vietnamese Poet. Pencil sketch

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | đtc

Đinh Trường Chinh, Vietnamese- American Poet and artist from Saigon, currently lives in Virginia. Pencil sketch, November 2019

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | Minh

Pencil on paper November 2019

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | T3

Pencil on paper December 19 2019

Categories
Announcement - Thông báo

LOVE LIKE HATE by Linh Dinh

by Linh Dinh

Categories
Announcement - Thông báo

Thông báo

Việc tự xuất bản sách bắt đầu từ lúc nào tôi không còn nhớ, chính cô em út tôi cũng đã xuất bản tập sách họa nhi đồng cho cô con gái thiêng liêng của tôi trên kdp.amazon. Muốn bước vào con đường này là phải tốn rất nhiều thời gian. Tiền chi phí lặt […]

Categories
Announcement - Thông báo

Announcement – Thông báo

Thông báo: Tôi bắt đầu tập ngồi yên. Chữa cái bệnh nản của mình. Có cái gì đó thúc đuổi tôi từ những gương của những bạn trẻ, những luồn gió mát từ mây ngàn, rừng sâu. Tôi sẽ bước tới với một giấc mơ của ngày mười tám tuổi. Chư Mang sẽ xuống chợ! […]

Categories
POETRY/THƠ

THE BEAUTIFUL ASPECTS OF POETRY – VẺ ĐẸP THƠ

by Nguyễn Cường, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

YOU AND HE, THE RAIN AND SADNESS – BẠN VÀ ANH, MƯA VÀ NỖI BUỒN (178)

Because he knows you like to fly.

Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Amy Winehouse — L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh 2:45 đây là đêm đây là lọ melatonin mới mua về đây là Amy Winehouse – đĩa nhạc T. mới gửi từ vùng núi Alps xa xôi . T. sống vùi trong núi tuyết mãi đến vài năm sau nàng mới hay Amy đã chết . via Đinh […]

Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Ăn mòn – Corrosion— L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh Niềm tin như những hạt mưa hiếm hoirơi xuống cho những ai may mắncòn giữ được miếng vải lương tridệt bằng ngôn ngữ chân thành via Đình Nguyên | Ăn mòn — L I T V I E T

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | Bài trường ca của một người đã chết, nhưng vẫn còn sống trong sự thật – Chronicles of a dead person living still with the truth — L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh 1.khi các ông vua ra điđể lại cho mọi ngườinhững di tích nhiều khi đáng quên bạn không để lại vương miệnchỉ những mảnh xươngtan thành bụi… và bạn phát sáng không cần ngai vàngmáu không thể chảykhi người ta đã chếtsự thật muôn đời không thể […] […]

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

23rd Anniversary

I discovered the beauty of henna, my hair is the texture and gloss of what I had always dreamt of. I am a small measure of my 24-year-old self, unimaginable that my children in a few years be that. Commuting from our city to suburbia, I am a little tipsy on the spicy pinot noir […]

Categories
POETRY/THƠ

Vinh

by Nguyễn Thị Phương Trâm   I heard the owl called your name* Your heart loving wanting young Your face unmarked by the years And you heard the owl called your name. *I heard the owl called my name© Novel by Margaret Craven