Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hàn Chung | My birthday card (2)

Nguyễn Hàn Chung, an American-Vietnamese poet, currently residing in Houston, Texas.

How did all my lovers
managed to get together
just for my birthday card

Categories
Wisdom

Lê Vĩnh Tài

knowing when to end and start a new line does not make you a poet, just like in isolation, not all people in white coats are doctors…

không phải cứ xuống dòng là thành nhà thơ, cũng như trong khu cách ly, không phải ai mặc áo trắng cũng là bác sĩ…

Categories
Wisdom

John Green

“Viết là việc bạn làm một mình. Nó là một nghề cho những người sống nội tâm, họ muốn kể chuyện nhưng họ không muốn nhìn vào mắt bạn khi họ đang kể”

John Green

Categories
Wisdom

William Faulkner

“Tôi là một nhà thơ thất bại. Có thể tiểu thuyết gia nào cũng muốn làm thơ trước, khi thấy mình không thể, thì thử qua truyện ngắn, và khi thất bại cả điều đó, anh ta mới bắt đầu viết tiểu thuyết. ”

“I’m a failed poet. Maybe every novelist wants to write poetry first, finds he can’t, and then tries the short story, which is the most demanding form after poetry. And, failing at that, only then does he take up novel writing.”
― William Faulkner.

Categories
POETRY/THƠ

Zbigniew Hertbert | CƠN MƯA – THE RAIN

khi anh trai tôi
trở về từ chiến tranh
trên trán của anh có một ngôi sao bằng bạc
và dưới ngôi sao
là vực thẳm

Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | if the poem isn’t necessary

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm if the poem isn’t necessary then the poet is even less necessary Then what’s necessary? necessary is the reader each reader their own creator each reader their own source of fantasy each reader their own flight each reader their own (fluffy) cloud each reader their […]

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem just printed (209:10)

the rain dampening sadness
sometimes, if you’re lucky 
in the open pages, find the hundred and hundreds of dreams
in black and white or possibly already awry
rolled up in every skip 
of the wind, amidst this world

Categories
POETRY/THƠ

Maya Angelou | NHƯNG HÔM NAY ĐÁ THÉT GỌI CHÚNG TA – ON THE PULSE OF THE MORNING

Ngước mắt lên
Ngày đang vỡ ra cho ngươi
Hãy sinh đẻ ra thêm lần nữa
Giấc mơ.