Categories
ART

Đinh Trường Chinh | memorial weekend

By Đinh Trường Chinh “…bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu..” (PD) minh hoạ ngày mưa. (memorial weekend).đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | mid-week romance

lãng mạn giữa tuần

dessin.ink.đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | a vessel of moonlight

By Đinh Trường Chinh thuyền trăng. oil. on. canvas. đtc