Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Dusk upon isolation

Đinh Trường Chinh, born 1970, a Vietnamese-American poet and artist currently living in Washington, Virginia

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Saigon Cathedral (35)

Saigon in the days when the movie
in my exile has yet end
I’m hanging in the old neighbourhood
in my heart the scattering of(someone’s) burning incense

sài gòn ngày ấy phim chưa đứt
vì tôi hậu chấn kiếp lưu vong
đêm đứng chôn chân ngoài xóm cũ
khói nhang ai thắp rụng trong lòng

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | The smallest thought in the wind (33)

the small things in all that’s immeasurable are never meaningless
keep sending it to each other, be it the smallest thought in the wind
live on, pass it on, by an undemanding awareness

Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | Lê Thánh Thư (34)

“art has brought me salvation / poetry has brought me solace”
In memory of an artist and poet lê thánh thư.

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | The nurture

By Đinh Trường Chinh vỗ về … cho một nơi chốn thân quen. minh hoạ sáng.đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Đinh Cường

By Đinh Trường Chinh 5 tháng 7 là sinh nhật bố tôi người đã nằm xuống rồi, thì đâu còn thêm tuổi nào nữa nhỉ. vậy mà trong ngọn đèn tù mù giữa đêm khuya, tôi vẫn vẽ ông mấy nét theo trí nhớ. hình như sinh nhật nào, tôi cũng “ký hoạ” bố một […]

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | thirst quenching

By Đinh Trường Chinh tuần này ở đây nóng kỷ lục lên đến hơn 36°C mần ly đen đá không đường giải khát acrylic.đtctc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | memorial weekend

By Đinh Trường Chinh “…bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu..” (PD) minh hoạ ngày mưa. (memorial weekend).đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | mid-week romance

lãng mạn giữa tuần

dessin.ink.đtc

Categories
ART

Đinh Trường Chinh | a vessel of moonlight

By Đinh Trường Chinh thuyền trăng. oil. on. canvas. đtc