Categories
Poetry

Slander – Vu án (187)

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

THE CROSS – THẬP GIÁ (11)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

The cries couldn’t form the words
the wind in sound caves
the falling sound in the depths of wells
the calls of monkeys in old books
monkeys weeping
searching for a forest already gone

Categories
POETRY/THƠ

The city is as soft as your fingers – Phố mềm như những ngón tay em (12)

by Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the electrical pole (185)

After the Vietnam War, when America abandoned South Vietnam, there was an exodus of more than 700,000 boat people. Hence, the satirical joke “if the electrical poles have legs, they would have also left”. The current prime minister NXP poor taste has used the 40-year-old phrase in a recent official event, brought to the surface an old wound that has never healed. 
_____
Thật là một câu nói hỡn hờ dại dột, làm tôi không biết tại sao tôi buồn cả một buổi chiều. Tôi vừa chuyển ngữ mà nỗi buồn từ đâu vọng về tức cả ngực, tôi gõ từng chữ một qua làn nước mắt.

Tôi nhớ buổi chiều với cái bao ni lông rác trên bãi cát ngoài trại tỵ nạn. Gió mát lùa trong bao vẫy cao như bong bóng trong nắm tay tôi. Lúc đó tôi không khóc. Tôi một mình trên bãi biển, cô bé chín tuổi.

Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | CATASTROPHE – TAI BIẾN (9)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |when you look in the mirror (182)

placing your lips upon the mirror
a mist appears 
and you
disappear

Categories
POETRY/THƠ

An old lullaby – Bài hát ru ngày xưa (181)

ran and grab/grab and ran

Categories
POETRY/THƠ

THE WOMEN – ĐÀN BÀ (8)

I’m on my knees in front of your pregnant belly

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

YOU AND HE, THE RAIN AND SADNESS – BẠN VÀ ANH, MƯA VÀ NỖI BUỒN (178)

Because he knows you like to fly.

Categories
POETRY/THƠ

IN THE LAKE ENDEARMENT – TÌNH TỰ TRONG HỒ (4)

The Sun atop silent

Burning fretful 

The coming days

Categories
POETRY/THƠ

Wings of the hark – Như Cánh Vạc Bay (22)

How could I possibly fathom the waiting? My mother waiting for my father to come home. This was a letter father send to mother from re-educational camp, my very first translation, lyrics by Trịnh Công Sơn

Categories
POETRY/THƠ

SLEEPWALKING – MỘNG DU

by Thái Hạo, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm     In the summer rain I’m under a hut devoid of walls   Trying to sleep   In a continuance of a dream last night, a corn seed germinating   Corn kernels like front teeth   Breaking through the soil piercing sunlight dancing in the […]

Categories
POETRY/THƠ

Black or White – Trắng hay đen (2)

by Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Tea

Nor spirit

Categories
POETRY/THƠ

To see or simply disappear! – Tin hay lịm tắt! (8)

by Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

you replace the horizon

with a scatter of hope

a flare 

sunlight

Categories
POETRY/THƠ

NIRVANA AT THE BOTTOM OF THE POND – THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐÁY AO

A star fell into the bamboo bushes

mixing with fireflies in the dense darkness

Categories
POETRY/THƠ

AN OLD SEASON – MÙA CŨ (2)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

THE SMELL OF POETRY – MÙI THƠ (10)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

LEAVING – RA ĐI (5)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

THE ORIGIN – MẪU GỐC (9)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

THE NET – GIÃY LƯỚI (8)

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm