Categories
PHOTOGRAPHY PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | Mothers (134)

We will never grow old in sight of our mother. The tears of sadness and joy lingers as salt pools in the corner of her eyes in the days of tomorrow.

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | An Autumn nap (124)

By Nguyễn Thị Phương Trâm  An autumn afternoon nap, the fan is humming a constant lullaby. Memories of sticking my fingers between the grate of the aluminium cage of the fan, wondering if it would bite or shear the tips of my fingers. I forgot the heat, the mean boy who threatened me with lewd […]

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | NOTE (122)

By Nguyễn Thị Phương Trâm  Trí óc tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy, lạ, dù tôi muốn dừa cho những sợi tóc bạc. Như người tình cũ tôi vẫn nhận ra mặt, nhưng những người quen cùng một thời thì tôi lại không nhận ra ai.  Những kỷ niệm như những tấm ảnh, những […]

Categories
POETRY/THƠ PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | A full circle (114)

It’s a full circle, I have become the child you’ve just met.

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm |108

By Nguyễn Thị Phương Trâm Possessions I thought were tangible objects like a Chasseur cast iron pot. The best kitchen pan seals juicy steaks, or slow cook cheap cuts to perfection. Useful. Can humanity be this useful? Can humanity be owned? Have you ever felt useful? We all have, we’re all the same, this common […]

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | 106

By Nguyễn Thị Phương Trâm  Stripped back and bare, the soul of my mother’s land, by my hand, my flesh exiled.  I don’t know where to begin, sometimes I feel utterly lost. By the very bones that were cultivated in the narrow alleyways of Saigon, my decaying flesh are now in the land of the […]

Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | A letter in review (104)

By Nguyễn Thị Phương Trâm  Hình như chuyện gì tôi nói nhỏ với nhà văn, say là nhà văn nhả hết vào tai nhà thơ. Nhưng không sao, tôi nghĩ, nhà thơ chỉ đem nó bỏ vào thùng nước mắm ngoài trời lúc nó nồng mùi thì sẽ thành vật liệu của những bài thơ. […]