Categories
POETRY/THƠ

Anna Akhmatova | NIGHT VISIT (1)

By Anna Akhmatova, translated into Vietnamese by Sấu Mã and Lê Vĩnh Tài Mới đọc trên FB của nhà thơ Lê Vĩnh Tài một bài dịch thơ Anna Akhmatova. Rất thú vị khi thấy mấy chữ ”những cây cột điện” trong lời đề từ. Dĩ nhiên, có thể nhận ra ngay, đây là phần “thêm […]

Categories
POETRY/THƠ

Sấu Mã | MOVEMENT – CHUYỂN ĐỘNG (7)

Thơ của Sấu Mã đến với tôi không phải là một cái duyên mà là “inevitable” một sự xác xuất. Những lời thơ của SM đối với tôi vừa nhắc nhở, và vừa an ủi, ai mà chẳng phải đối với con ma của thời gian.

Reading SM’s poetry to me isn’t fate but more of an inevitable probability. His poetry to me is a reminder, and consoling, no one can avoid the need to eventually face the ghost of time.

Categories
POETRY/THƠ

Sấu Mã | DINING ROOM STILL LIFE AFTER SOME SHUFFLING – TĨNH VẬT PHÒNG ĂN SAU XÔ XÁT (4)

The vase didn’t fall

The glass didn’t break

Categories
POETRY/THƠ

Sấu Mã | RAIN ARTIST – HOẠ SĨ MƯA (1)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

Sấu Mã | COMMITMENT – ỦY THÁC (3)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

FRETFUL – BĂN KHOĂN (13)

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

ABSENT – VẮNG MẶT (12)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

Categories
POETRY/THƠ

AN OLD SEASON – MÙA CŨ (2)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

THE SMELL OF POETRY – MÙI THƠ (10)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

LEAVING – RA ĐI (5)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

THE ORIGIN – MẪU GỐC (9)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

THE NET – GIÃY LƯỚI (8)

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

LISTENING – LẮNG NGHE (6)

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm