Categories
POETRY/THƠ

Trần Trí Tuệ | Bợm con ngồi với lão gia

Con thơ bé nhỏ ngẫn ngơ
Con thuyền không bến biển bờ mênh mông
Đứa khóc đứa lại… Đái dầm
Nhưng cha đã quyết âm thầm mình đi.

Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

E. E. Cummings | Anh lại gần, em nhé

(Em ra …cùng, với anh?
ứừ ư… rên nhẹ)
quá tuyệt vời ! Em yêu
(anh của em, chết mất)

Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | T3

Pencil on paper December 19 2019

Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | I’m frightened that I may forget (32)

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Trần Trí Tuệ
—–
Why are tears on my cheeks
Lines on your forehead
I had looked for them
Who are these tall children?