Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 6

night
resounding in the sightless borough
your eyes, child
but the dream is not yours

the truth is the smoke in a forest burning

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 5

night
forgetting how
mother leaving your pupils half opened
drifting in music by Y Phôn (3)
singing amongst everyone in abandonment
singing to the dead

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 4

night
the deadly verses
deadly laughter
born with both eyes closed (*)
now has your face child
water radiating from cold lips
——–
(*): both eyes closed
you’re radiating light from within
a sightless boulder

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 3

there’s no horizon in a room for the dead
or the dead is in a room without a horizon
we’re children of the one origin
water of the one source
fruit of the one vine
gosh Yàng…

anyone left to name (*) from behind the wooden frame
how many black hair
how many black skin
how much tears?

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 2

flying
mother warned us about the traps
there may be dangling nets
flying may not mean yearning of a different horizon
horizons often in a sudden
may not mean flying

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 1

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 1.us moving forward a stepcause not paincause not sinking thoughtswords in aid of black hairblack eyesblack skinand what is more black than that no acting words of tomb idols or delusional anthem chasing birds in the schoolyardfather’s lean legs the evidence of every grain of […]

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA PHOTOGRAPHY

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (1)

They are tall because we are kneeling
Mother’s heart is vast as the Pacific Ocean…

but as Mother kneel down, we could then see the prayers
as Mother kneel down, we could then see the value of tears
we could then hear the cries
perhaps Mother’s head in slightly up or down
perhaps Mother’s head is falling
her eyes closed or not

but that is the prayer of all prayers
Did you not know?
Or have you never had a Mother?

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | THE H’MONG – BÀI TRƯỜNG CA NGƯỜI MÔNG

the H’mong people
black, flowers, white, red…
obstinate. drifting into the South
fought for the thousand of years
their gun barrel their gut
never open their lips to beg
eat without a future. war with no fear of death
won
lost
earnest through the tweets of whistling leaves
found each other

leaves fallen in piles beneath thy feet
abundant as the rocks in the valley
gosh thee
by each other in caves make love
by each other to finality drank
by each other consumed the red chook eggs
by each other in communal marriage
by each other brothers
by each other fought
by each other as wives captured
by each other forgiven, yearned
loved…

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | CHRONICLES OF A RIVER – BÀI TRƯỜNG CA CHO MỘT DÒNG SÔNG

Srepok river
flowing
met the sorrow of a dam

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (6)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

death
are not furrows in the field
it’s a small sail
drifting across the moon

grazing the moon
to after, sinking
as a small cloud
like her also small
tiny tiny

death
rapid in its return
while no one is waiting
it seems
to slide down right next to each one of us
when he rammed into our home
through the gate
one sunny afternoon.
_____

cái chết
không phải là con mương ngoài cánh đồng
nó như một cánh buồm nhỏ
trôi ngang mặt trăng

nó chạm vào mặt trăng
sau đó, có một hình ảnh sẽ chìm
như đám mây nhỏ
và nàng cũng nhỏ
xíu xiu

cái chết
quay lại quá sớm
khi không ai chờ đợi
nó dường như
trượt xuống bên cạnh mỗi chúng ta
khi anh ấy húc tăng vào nhà
qua cánh cổng
sau buổi trưa đầy nắng.

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (8)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

we collide and break
through the fragility of life

we collide and hurt
within the tightness of sadness

when dreams make the heart withdraw
love collides with all of our being and we…

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (3)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
a poem
disappeared
in a hole, where
a soul
fell through

left behind a serpent
in Eden
with her
soft
silky
as
thunder
_____

thơ đã
biến mất
trong một cái lỗ, nơi
linh hồn đang
chui vào trong đó

và để lại một con rắn
trong vườn địa đàng
cùng với nàng
mịn màng
mềm
lắc lư
như
sấm sét…

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (4)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Poetry has written many romantic poems.
like the lady long ago wears a short skirt
the shifting of her thighs
closing, poetry in a fluster

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (11)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
without the vernacular
still noisy is the poem

buzzing like a bee
searching for honey
the wintry
sounds of the rain
the cries
thereof dying

không còn ngôn ngữ
nhưng bài thơ còn tiếng động

nghe vi vu như chú ong
tìm mật
tiếng lất phất
của mưa
tiếng khóc
của cái chết

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (16)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
he sketches
sadness
with colour chalk at 3 in the morning

male
tears
his falling
a river
thought dried up
long
long ago…
_____

chàng vẽ
nỗi buồn
bằng phấn màu lúc 3 giờ sáng

đàn ông
nước mắt
chàng rơi
dòng sông
tưởng cạn
đã lâu
lắm rồi…

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | Bài trường ca của một người đã chết, nhưng vẫn còn sống trong sự thật – Chronicles of a dead person living still with the truth — L I T V I E T

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch sang tiếng Anh 1.khi các ông vua ra điđể lại cho mọi ngườinhững di tích nhiều khi đáng quên bạn không để lại vương miệnchỉ những mảnh xươngtan thành bụi… và bạn phát sáng không cần ngai vàngmáu không thể chảykhi người ta đã chếtsự thật muôn đời không thể […] […]