Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

IT TURNS OUT YOU’RE A RAT – HÓA RA BẠN LÀ CON CHUỘT (190)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Hallucinating you were a rat, after drinking too much one night, you had on a beret standing by a clock. The rat was smoking a cigar, nodding its head agreeing to have its picture taken.

Categories
POETRY/THƠ

mice – chuột (10)

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

_____

Những con chuột bò lên từ cái hầm sâu hút đáy

Chúng cắn nhau để đứa mạnh hơn trèo lên cao thêm chút nữa

Categories
POETRY/THƠ

rain prediction – bói mưa (2)

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
Unclasped small hands

predicts rain

Categories
POETRY/THƠ

in a knot – dồn cục (4)

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
born stubborn and stupid

I no longer know the difference

Categories
EPIC POEM/TRƯỜNG CA

Lê Vĩnh Tài | NIGHT & THE CONTINUING FALLING VERSES – ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI (16)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
he sketches
sadness
with colour chalk at 3 in the morning

male
tears
his falling
a river
thought dried up
long
long ago…
_____

chàng vẽ
nỗi buồn
bằng phấn màu lúc 3 giờ sáng

đàn ông
nước mắt
chàng rơi
dòng sông
tưởng cạn
đã lâu
lắm rồi…

Categories
POETRY/THƠ

behind a mirror of rain – sau gương mưa (27)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____
behind a mirror of rain
you shatter like shards of glass
cutting me
the last bloody scar
as my dreams
are wedged between your dreams
the last night
– a crimson red.


sau gương mưa
em vỡ tan những mảnh thủy tinh
đâm vào tôi
vệt máu cuối
khi giấc mơ tôi
còn nghẽn giữa những giấc mơ em
đêm qua
– rực đỏ.

Categories
POETRY/THƠ

A PERIOD OF GREY – QUÃNG XÁM (1)

by Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
Poetry

Slander – Vu án (187)

by Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Imagine – Tưởng tượng (36)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

THE CROSS – THẬP GIÁ (11)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

The cries couldn’t form the words
the wind in sound caves
the falling sound in the depths of wells
the calls of monkeys in old books
monkeys weeping
searching for a forest already gone

Categories
POETRY/THƠ

The city is as soft as your fingers – Phố mềm như những ngón tay em (12)

by Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the electrical pole (185)

After the Vietnam War, when America abandoned South Vietnam, there was an exodus of more than 700,000 boat people. Hence, the satirical joke “if the electrical poles have legs, they would have also left”. The current prime minister NXP poor taste has used the 40-year-old phrase in a recent official event, brought to the surface an old wound that has never healed. 
_____
Thật là một câu nói hỡn hờ dại dột, làm tôi không biết tại sao tôi buồn cả một buổi chiều. Tôi vừa chuyển ngữ mà nỗi buồn từ đâu vọng về tức cả ngực, tôi gõ từng chữ một qua làn nước mắt.

Tôi nhớ buổi chiều với cái bao ni lông rác trên bãi cát ngoài trại tỵ nạn. Gió mát lùa trong bao vẫy cao như bong bóng trong nắm tay tôi. Lúc đó tôi không khóc. Tôi một mình trên bãi biển, cô bé chín tuổi.

Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | CATASTROPHE – TAI BIẾN (9)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

A PORTRAIT OF THE TRUTH – CHÂN DUNG SỰ THẬT (8)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |when you look in the mirror (182)

placing your lips upon the mirror
a mist appears 
and you
disappear

Categories
POETRY/THƠ

An old lullaby – Bài hát ru ngày xưa (181)

ran and grab/grab and ran

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

Those who do not know how to jest – Những kẻ không thích đùa (35)

By Nguyễn Văn Thiện, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

Categories
POETRY/THƠ

THE WOMEN – ĐÀN BÀ (8)

I’m on my knees in front of your pregnant belly

Categories
SHORT STORIES/TRUYỆN NGẮN

YOU AND HE, THE RAIN AND SADNESS – BẠN VÀ ANH, MƯA VÀ NỖI BUỒN (178)

Because he knows you like to fly.

Categories
POETRY/THƠ

IN THE LAKE ENDEARMENT – TÌNH TỰ TRONG HỒ (4)

The Sun atop silent

Burning fretful 

The coming days