Categories
POETRY/THƠ

William Butler Yeats | Tâm Trạng – The Moods (2)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Categories
POETRY/THƠ

William Butler Yeats | Khi bạn về họp lớp và thấy mình già – When you are old (1)

và cúi xuống bên chấn song ô cửa đang hắt ra ánh sáng
gã lầm bầm, có một chút buồn, làm thế nào mà tình yêu cứ đi trốn
trên những ngọn núi cao
và nàng cứ thích giấu mặt vào bầu trời đầy các ngôi sao

And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.