Categories
POETRY/THƠ

William Shakespeare | Vâng, để tôi làm một kẻ hề – Let me play the fool (111)

Vâng, để tôi làm một kẻ hề:
Cùng với những trò chơi và tiếng cười tôi đón những vết nhăn của tuổi già,
Và gan nhiễm nóng vì rượu
Hơn là một trái tim đông lạnh với những tiếng than thảm thiết.

Let me play the fool:
With mirth and laughter let old wrinkles come,
And let my liver rather heat with wine
Than my heart cool with mortifying groans.

Categories
POETRY/THƠ

William Shakespeare | SONNET 150 (110)

Ai đã dạy người làm ta yêu người hơn,
Nhất là khi ta đã thấy được nhiều chứng minh để ghét?

Categories
POETRY/THƠ

William Shakespeare | Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo? (46)

Hãy từ chối cha người và từ chối tên người